Samaritáni sa reprezentovali vo Veľkých Ripňanoch

„Veľké Ripňany sú malebnou rozvinutou dedinkou  v okrese Topoľčany na západnom Slovensku, ktorá s miestnou časťou Behynce tvorí jedinečný celok vyznačujúci sa dokonalou infraštruktúrou, s rozvinutými službami, s dôrazom na históriu, kultúru a rozvoj športu. Táto vyše dvojtisícová dedinka je spojnicou miest Nitra – Piešťany a Topoľčany – Hlohovec  a teda aj z hľadiska dostupnosti je skvelým miestom na život,“ povedal o svojej rodnej obci náš samaritán Štefan Julini.

Veľké Ripňany nespomíname náhodou. Práve tam, vo štvrtok 29. júna 2023 prišli aj naši samaritáni  na pozvanie riaditeľky Základnej školy s materskou školou Veľké Ripňany, aby sa nielen zúčastnili podujatia zameraného na ochranu života a zdravia, ale aj preto, aby  bližšie predstavili našu Asociáciu samaritánov Slovenskej republiky (ASSR). Vďaka našim jedných z najaktívnejších samaritánov Štefanovi Julinimu a Lucii Julinovej sa mohlo 150 žiakov spomínanej školskej inštitúcie viac dozvedieť o  základných činnostiach ASSR, o budovaní jej záchranných modulov a tímov a taktiež o zdravotnej asistencii, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou práce členov ASSR.

Žiaci mali zároveň jedinečnú možnosť preveriť si svoje vedomosti o poskytovaní prvej pomoci a zásadách bezpečnosti a súčasne si na vlastnej koži skúsili fixačné techniky s použitím zdravotníckeho vybavenia.

Túto jedinečnú aktivitu Základnej školy s materskou školou Veľké Ripňany prišli podporiť svojou aktívnou účasťou aj  Hasiči Veľké Ripňany, ktorí žiakom predviedli hasičskú výzbroj, výstroj a techniku, ktorú používajú pri výkone svojej dobrovoľníckej hasičskej činnosti. Nemôžeme pritom opomenúť aj nimi pripravenú zaujímavú súťaž, ktorej cieľom bolo – použitie hasičskej striekačky zo zameraním na presné vedenie vodného prúdu.

Veríme, že štvrtok, 29. jún 2023, sa hlboko zapíše do pamäte  žiakov Základnej školy s materskou školou Veľké Ripňany ako príjemná spomienka na jedinečné podujatie, ktoré pre nich pripravila ich škola. My, ako samaritáni sme radi, že sme mohli svojou troškou prispieť  k výnimočnosti tohto podujatia.

Touto cestou vedenie ASSR ďakuje svojim členom – kolegom Štefanovi Julinimu a Lucii Julinovej za úspešnú reprezentáciu našej organizácie vo Veľkých Ripňanoch.

Najnovšie články