Kontakt

Prezídium

Prezident

MUDr. Marcel Sedlačko
msedlacko@as-sr.sk

Generálny sekretár

Mgr. Renáta Penazzi
rpenazzi@as-sr.sk

Člen prezídia

Bc. Tomáš Dovjak
tdovjak@as-sr.sk

Fakturačné údaje

Asociácia samaritánov
Slovenskej republiky

Lipová Aleja 1
065 44 Plaveč
Slovenská republika

IČO

42028701

DIČ

2022092556

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu

5050010103/0900

IBAN

SK55 0900 0000 0050 5001 0103

BIC

GIBASKBX

Sídlo organizácie

Kontaktný formulár