SOS gombík

Pomoc osamelo žijúcim seniorom pri akejkoľvek krízovej situácii

Rýchla pomoc z domova

Čo urobím, keď bývam sám a zrazu sa niečo stane? Ako upozorním niekoho, keď sa z rôznych príčin nemôžem dostať k telefónu? Pre staršie osoby alebo pre ľudí, ktorí sú telesne postihnutí, štyri steny vlastného domu často znamenajú riziko nebezpečenstva.

Domáce tiesňové volanie, teda SOS gombík je systém, ktorý umožňuje ľuďom v núdzi, v život ohrozujúcich situáciách vyvolať tiesňové volanie z domu, priamo z miesta, na ktorom sa práve nachádzajú. Nemusia mať poruke telefón, nemusia vytáčať žiadne číslo.

Ako to funguje?

Princíp SOS gombíka je jednoduchý.

Výhody pre občanov

 • Zaistenie pomoci v prípade akejkoľvek krízy
 • Pocit bezpečia aj v prípade, že žije v osamelej domácnosti
 • Pravidelná komunikácia klienta s dispečerom
 • Osobný kontakt – vyškolení dispečeri, ktorí klientov a ich problémy poznajú
 • Lekár ASSR na telefóne 24 hodín denne
 • Možnosť konzultácie eventuálne konferenčného hovoru s obvodným lekárom
 • Najmodernejší softvér, ktorý okamžite identifikuje klienta
 • Najmodernejší hardvér, ktorý pracuje aj v prípade výpadkov elektriny
 • Možnosť nastavenia ďalších funkcií, resp. prídavných zariadení, napr. detektor pádu, pohybu, tepelný detektor
Menej Viac

Prínos pre samosprávy

 • Domáce tiesňové volanie vie nahradiť pobyt v domoch sociálnych služieb, ktorý je drahý hlavne s ohľadom na investičné prostriedky.
 • Domáce tiesňové volanie s fungujúcim komplexom sociálnych a zdravotných služieb terénneho charakteru môže tvoriť sociálny program mesta a v 90% prípadov môže suplovať pridelenie bytu s opatrovateľskou službou.
 • Tento sociálny program mesta bude pomáhať ľuďom, ktorí o sociálnu pomoc naozaj stoja a potrebujú ju.
Menej Viac

Doplnkové zariadenia

K prístroju domáceho tiesňového volania je možné pripojiť ďalšie doplnkové zariadenia, ktoré môžu strážiť samotného klienta pred nepredvídateľnými situáciami, ako sú pády a pod, či strážiť jeho domácnosť.

 

 • Liekový dávkovač – pripomenie v nastavenom čase potrebu užiť lieky
 • Detektor pádu – rozpozná pád, po ktorom sa klient nehýbe a nemôže sám aktivovať alarm
 • Detektor dymu – rozpozná dym pri vzniknutom požiari
 • Tepelný detektor – rozpozná zvýšenie teploty pri vzniknutom požiari
 • Detektor pohybu – upozorní na nechceného návštevníka domácnosti alebo naopak rozpozná pohybovú neaktivitu klienta (bezvedomie a pod.)
 • Detektor plynu – rozpozná únik plynu
 • Protipovodňový detektor – rozpozná voľne vytekajúcu vodu po podlahe bytu
 • Dverový detektor – rozpozná nechcené otvorenie vchodových dverí
 • Posteľový senzor – registruje dýchacie pohyby klienta, v prípade akejkoľvek zmeny vyvolá alarm

 

Menej Viac

Program cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007 – 2013