Služby

SOS gombík
Prvá pomoc pre
osamelých seniorov doma
Dispečing
Domáce tiesňové
volanie pre klientov
Prenájom pomôcok
Pomôcky pre pacientov
so zdravotným problémom
Zdravotnícke asistencie
Zabezpečenie zdravotníkov s mobilnou ambulanciou na podujatia