Sociálne činnosti

Pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú

ASSR sa venuje okrem iného aj sociálnej činnosti, ktorá z roka na rok naberá na dôležitosti a stále sa rozširuje. Cez svoju sociálnu činnosť sa snaží zmierniť jednotlivcom, ale aj skupinám, ich osobné, skupinové, komunitné, sociálne problémy alebo vplyvy prostredia, ktoré na nich vplývajú negatívne.

SOS gombík – Rýchla pomoc na jedno stlačenie

Služba SOS gombík pomáha zdravotne postihnutým osobám a seniorom vo vyššom veku prežiť svoj život dôstojne, podľa svojich prianí a v prirodzenom prostredí domova. Neoceniteľnou devízou je pocit spokojnosti a bezpečia, pretože klient sa v prípade potreby vždy dovolá pomoci. Veľkým prínosom tejto služby je jednoduché ovládanie, výhodné najmä v prípadoch obmedzenej pohyblivosti. SOS gombík je sociálne služba, ktorá je v Zákone o sociálnych službách definovaná ako monitorovanie a signalizácia potreby pomoci.

Dispečing ASSR

Monitoring zabezpečuje dispečing ASSR, ktorý spĺňa najnáročnejšie kritériá pre prijímanie tiesňových hovorov. Dispečing ASSR pracuje v režime nepretržitej prevádzky – 24/7.

ASSR s.r.o., r.s.p. sa svojou činnosťou podieľa aj na prevencii a ochrane zdravia svojich klientov, keďže v rámci služby SOS gombíka poskytuje možnosť konzultácií s lekárom v rámci služby „Lekár na telefóne.“ Sociálny aspekt projektu dopĺňa aj skutočnosť, že dispečeri, ktorí sa prihovárajú klientov v prípade volania, sú zdravotne ťažko postihnuté osoby, ktoré prešli vzdelávaním a neustále sa zlepšujú v poskytovaní služby a riešení situácií našich klientov.

Prenájom pomôcok

ASSR, v rámci svojich sociálnych aktivít, ponúka na prenájom pomôcky pre ľudí so zhoršenou mobilitou, aby im, rovnako ako v projekte SOS gombík, umožňoval čo najdlhšie sebestačnosť a pobyt, pre nich v najprirodzenejšom prostredí, vo svojich domovoch. Rovnako, aby uľahčoval starostlivosť o nich, zo strany ich najbližších, či opatrovateliek.

Ponúkame na prenájom chodítka, vozíky, elektrické polohovateľné postele s hrazdou, matrace, vrátane antidekubitárnych a nočné stolíky.