Samaritáni sa reprezentovali vo Veľkých Ripňanoch

„Veľké Ripňany sú malebnou rozvinutou dedinkou  v okrese Topoľčany na západnom Slovensku, ktorá s miestnou časťou Behynce tvorí jedinečný celok vyznačujúci sa dokonalou infraštruktúrou, s rozvinutými službami, s dôrazom na históriu, kultúru a rozvoj športu. Táto vyše dvojtisícová dedinka je spojnicou miest Nitra – Piešťany a Topoľčany – Hlohovec  a teda aj z hľadiska dostupnosti […]