Máme za sebou ďalší Úvodný kurz Jednotky rýchleho nasadenia IC RRT

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky už od roku 2007 organizuje Úvodný kurz Jednotky rýchleho nasadenia IC RRT, ktorý je súčasťou 3-stupňového vzdelávania a je vstupnou bránou do Slovak Samaritan Rapid Response Teamu – SkSRRT.

Táto slovenská samaritánska jednotka je základnou jednotkou všetkých záchranných modulov a tímov budovaných ASSR. Zložená je zo zdravotníkov, technikov, podporného tímu a je určená na zásahy pri nešťastiach, mimoriadnych udalostiach veľkého rozsahu a prírodných katastrofách doma i v zahraničí. Jednotka je vybavená na prežitie bez vonkajšej podpory v akýchkoľvek podmienkach. Disponuje vlastnými zdrojmi elektrickej energie, osvetlením, ubytovaním v stanoch, vrátane ich vykurovania, hygienickými zariadeniami a kuchyňou. Členstvom v SkSRRT získava jej člen možnosť zapojenia sa do ďalších záchranných modulov a tímov, možnosť nasadenia na reálne misie, cvičenia a ďalšie vzdelávanie.ASSR 12. – 14. apríla 2024, opäť vo svojich priestoroch Vzdelávacieho a tréningového centra v Plavči, zorganizovala IC RRT. V úvode kurzu prezident ASSR Marcel Sedlačko vo svojom prejave povedal: „Prvý stupeň vzdelávania, teda kurz prvej pomoci pre budúcich členov Jednotky rýchleho nasadenia, máme úspešne za sebou. Pokrstili sme naše novučičké priestory a môžeme pokračovať v ďalšom vzdelávaní.“ Pre nových členov bol kurz prvej pomoci podmienkou k účasti na druhom stupni vzdelávania, čiže na dnešnom IC RRT. 

Tak ako po minulé roky, aj tentokrát vzdelávanie bolo rozdelené na teoretickú a praktickú časť, počas ktorých sa členovia napríklad oboznamovali so zdravotníckymi technikami a  modelovými situáciami, vzdelávali sa v oblasti kultúrneho povedomia, ochrany a bezpečnosti a orientácii v teréne, čo znamená, že nechýbala GPS-teória, tréning v rádiokomunikácii a v neposlednom rade aj pravidelné debriefingy.


Novinkou kurzu bola aj online forma štúdia. Tú museli účastníci povinne absolvovať pred samotným úvodným kurzom IC RRT v Plavči.  K tomuto kroku vedenie ASSR pristúpilo po skúsenostiach z predchádzajúcich IC RRT a následných FTX.  Hlavným cieľom bolo získať viac času na precvičenie určitých činností, ktoré je potrebné osvojiť si už na IC RRT, aby následné cvičenia boli efektívnejšie. Úspešné absolvovanie tohto úvodného kurzu je podmienkou pre účasť na poslednom stupni vzdelávania, a to na medzinárodnom poľnom cvičení (nasadenie Jednotky pri simulovanej prírodnej katastrofe), ktoré sa bude konať v termíne 17. – 22. septembra 2024 a následne ako sme už spomenuli pre účasť v moduloch, nových projektoch, ostrých nasadeniach a misiách.

Účastníkmi IC RRT boli aj traja zástupcovia organizácii IPčko, s ktorými ASSR začína spolupracovať. Svoju činnosť priblížili účastníkom kurzu krátkou prezentáciou a súčasne absolvovali celé predpísané vzdelávanie, čo im do budúcna otvára možnosť stať sa členmi Jednotky. Ide o združenie  skupiny mladých ľudí, psychológov, sociálnych pracovníkov, študentov s túžbou v srdci pomáhať ľuďom, ktorí sa nachádzajú v náročných životných situáciách. IPčko je súčasťou Integrovaného záchranného systému, Asociácie liniek pomoci, Koalície pre deti Slovensko, Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež a International Association for Suicide Prevention

Najnovšie články