Zdravotnícke asistencie

Zabezpečenie športových, kultúrnych podujatí zdravotníckym personálom

ASSR poskytuje zdravotnícke asistencie na športových a kultúrnych podujatiach, podľa potrieb organizátorov. Počet personálu a vybavenia závisí od veľkosti, rizikovosti podujatia, ako aj predpokladaného počtu návštevníkov. Zdravotníckemu tímu velí vždy profesionálny záchranár z radov Samaritánov. Podľa potrieb organizátorov vieme na mieste podujatia postaviť stan, ktorý, spolu so sanitkou, tvoria malú ošetrovňu, vybavenú jedným alebo viacerými lôžkami, ktoré umožňujú vyšetriť a ošetriť pacienta mimo zraku ostatných návštevníkov a ponechať si pacienta na pozorovanie.
Samaritánska zdravotnícka posádka má k dispozícii sanitné vozidlo, kompletne vybavené transportnou a imobilizačnou technikou, prístrojovým vybavením na vyšetrenie základných životných funkcií, automatický externý defibrilátor, obväzovú techniku, kompletne vybavené zdravotnícke batohy, aby mohli vyšetrenie a ošetrenie vykonať aj mimo sanitného vozidla. V prípade identifikovania závažného úrazu alebo zhoršenia zdravotného stavu, majú možnosť privolať si posádku záchrannej zdravotnej služby, ak je potrebné ďalšie vyšetrenie a ošetrenie v ústavnom zdravotníckom zariadení.