Každá takáto spolupráca posúva našu ASSR vpred…

ASSR je dobrovoľníckou organizáciou, ktorá zasvätila svoju činnosť poskytovaniu pomoci v mimoriadnych alebo krízových situáciách. Funguje na základe medzinárodne platných štandardov a všetky svoje aktivity sa snaží vykonávať na profesionálnej úrovni. Dôkazom toho je záujem miest a samospráv o spoluprácu s našou asociáciou, tak ako to bolo prednedávnom s mestom Nitra.

Každá takáto spolupráca posúva našu ASSR vpred a zároveň inšpiruje k neustálemu zlepšovaniu procesov pomoci v krízových situáciách.

Viac v príspevku nitrianskej televízie Central.

Najnovšie články