Počas Zimného stretnutia ASSR samaritáni potvrdili dôležitosť svojich aktivít v spoločnosti

„Niekedy aj malá pomoc dokáže niekomu druhému zmeniť život.“

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky (ďalej len „ASSR“) je dobrovoľné združenie ľudí dobrej vôle, ktorých cieľom je pomáhať všetkým ľuďom v núdzi v duchu tradícií samaritánstva a v kontexte medzinárodného samaritánskeho hnutia, bez ohľadu na ich národnú, rasovú, náboženskú, politickú alebo inú príslušnosť. Ako povedala generálna sekretárka ASSR, Mgr. Renáta Penazzi v úvode zimného stretnutia samaritánov  v Lesnici (okres Stará Ľubovňa), rok 2022 bol znovu toho dôkazom, že organizácii sa znova na 100% podarilo naplniť obsah preambuly svojich stanov. Podujatie sa uskutočnilo počas víkendu 27.01.-29.01.2023.

Zimné stretnutie ASSR je tradičným novoročným pracovným stretnutím našich samaritánov, ktoré sa koná pravidelne každý rok. Počas neho hodnotia uplynulý rok, a to v každej oblasti samaritánskej činnosti. Ako sa vo svojom vystúpení vyjadril ďalší účastník, jeden z najaktívnejších členov ASSR Mgr. Jakub Liščinský, z pohľadu množstva aktivít a ich významu pre našu spoločnosť patril aj minulý rok medzi tie najvýznamnejšie ročníky v histórii organizácie samaritánov na Slovensku. Oboznámil nimi všetkých zúčastnených hostí a hodnotil samaritánske činnosti, ktoré priniesli pomoc mnohým ľuďom a pozitívny vplyv nielen v rámci Slovenska.

Nechýbalo udeľovanie diplomov – ďakovných listov tým, ktorí sa najviac pričinili o kladné výsledky ASSR počas roka. Poďakovanie vyslovili Gabriele MačugovejOliverovi Želonkovi za najviac odslúžených dobrovoľných zdravotníckych asistencií v uplynulom roku, Mgr. Jakubovi Liščinskému a Štefanovi Julinimu za úspešne vedenie a reprezentáciu ASSR v medzinárodných projektoch v roku 2022. Všetci ocenení už majú za sebou nemalé aktivity. Ocenenia im odovzdali – generálna sekretárka ASSR, Mgr. Renáta Penazzi, člen Prezídia ASSR Bc. Tomáš Dovjak a prezident ASSR, MUDr. Marcel Sedlačko, ktorý im zároveň poďakoval za dobrovoľnícku prácu a vyzdvihol ich veľký prínos v rámci asociácie.

Na základe významných príhovorov vystupujúcich členov ASSR vyplynulo, že činnosť asociácie je síce mimoriadne bohatá, avšak členovia sú na druhej strane vždy v plnom nasadení, pracovne veľmi zaneprázdnení a vyťažení. Ako priznali, vždy sa nájde i niečo, na čom je potrebné ďalej „pracovať“ a vylepšovať. Potrebné je napríklad zvýšiť propagáciu a medializáciu humanitárnych aktivít celkovo, ale aj v rámci ich spolupráce s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami. Verme, že opäť nebude núdza ani o ďalšie teambuildingy a medzinárodné partnerské stretnutia. O budovaní ASSR na tých najlepších základoch sa usilujú zo všetkých síl. O to viac si zaslúžia aspoň na chvíľku „vypnúť“, dopriať si trochu oddychu a zrelaxovať počas takýchto príjemných akcií, akým je toto zimné stretnutie, súčasťou ktorého je aj oddychová časť zimného stretnutia. Okrem toho im napomáhajú utužovať a upevňovať vzájomné dobré vzťahy.

V budúcnosti na nich čakajú ďalšie výzvy, kde bude potrebné preukázať novú silu a odvahu. Spoločnými silami ASSR opäť kráča vpred, členovia sú ochotní byť znova nápomocní pri rôznych životných úskaliach, čeliť im pri nástrahách, nehodách či prírodným katastrofám.  „Na stole„ už majú samaritáni nové projekty, nové vytýčené plány.  Generálna sekretárka ASSR, Mgr. Renáta Penazzi, sa v závere stretnutia opäť prítomným prihovorila a spoločne si zaželali veľa úspechov v ďalšom roku.

Na záver, spomeňme aspoň tie najdôležitejšie aktivity roku 2022, ktoré sa uskutočnili v rámci pôsobenia ASSR:

 • Od 26.02.2022 sa vybudoval Emergency temporary camp – Dočasný núdzový tábor v Humennom, v ktorom boli aktívne štyri samaritánske organizácie a v ktorom naši samaritáni zabezpečovali nepretržitú prevádzku spolu s 35 hasičmi na úseku registrácie, ambulantného ošetrenia rezidentov, poskytovania psychosociálnej podpory a atď. (Humenné, február),
 • Vybudoval sa Dočasný tranzitný tábor vo Vojanoch (Vojany, 8.03.2022),
 • zrealizovalo sa projektové stretnutie v rámci projektu TECS (Poľsko, 16.07.2022)
 • Účasť na súťaži mladých záchranárov v Brunecku, Južné Tyrolsko (Rakúsko, 29.07.2022),
 • V auguste sa uskutočnilo tradičné preverenie teoretických a praktických vedomostí pre záujemcov o členstvo v samaritánskej Jednotke rýchleho nasadenia pre dvadsiatku samaritánov vo Výcvikovom a vzdelávacom centre ASSR v Plavči (Červený Kláštor, 30.08.2022),
 • ASSR sa aktívne zapojilo do projektu I-TEM, realizovaného v Ríme (Taliansko, 12.09.2022),
 • Účasť na stretnutí samaritánskych organizácií v Bruseli, kde sa rozoberala téma doterajšej pomoci a koordinácie ďalšej pomoci Ukrajine (Brusel, 23.09.2022),
 • Účasť na Minitrhu sociálnych podnikov a Regionálnej odbornej konferencii venovanej podpore rozvoja sociálnej ekonomiky v Prešovskom samosprávnom kraji (Prešov, 13.10.2022),
 • Vytvorenie novej aplikácie na poskytovanie produktov a služieb našim blízkym a  zrealizovanie dvoch konferencií k problematike fungovania „apky“ v reálnom živote (Stará Ľubovňa 2022, Plaveč 2022),
 • Účasť na konferencii ,,Na spolupráci záleží – pracovná konferencia MNO a občianskej spoločnosti“, v rámci ktorej bolo medzi Ministerstvom vnútra SR a 11 neziskovými organizáciami (aj naša ASSR) podpísané memorandum o spolupráci pri riešení mimoriadnej situácie v súvislosti s príchodom veľkého počtu ľudí z Ukrajiny na územie SR, spôsobeným eskaláciou ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny (8.11.2022),
 • Organizovanie druhého pilotného výcviku – projektu financovaného cez Erasmus plus. V rámci neho k nám zavítala skupina I-TEM, ktorá pracuje na kombinovanom vzdelávaní pre sociálne služby v kontexte civilnej ochrany, vytvára a rozširuje výsledky projektu SAMETS (Plaveč, 6.12.2022),
 • Účasť na subkomisii KBS v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára biskupa Petra Pavla Gojdiča v Prešove (Prešov, 14.12.2022)
 • Inštalácia posledného tohoročného – 300-ho SOS gombíka (21.12.2022).

Najnovšie články