KRÔČIK PO KRÔČIKU ZA VYTÚŽENÝM CIEĽOM…

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky (ASSR) píše svoju históriu už takmer dve desiatky rokov. Počas tohto obdobia sa vyprofilovala na jednu z najuznávanejších dobrovoľníckych organizácií nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, pôsobiacich v oblasti záchranných a humanitárnych činností, sociálnej činnosti a vzdelávania. Jej hlavným mottom je: „Pomáhame tam, kde je to potrebné“.

 

Každá organizácia potrebuje na realizáciu svojich činností adekvátne priestory, aj tá naša. ASSR si od samého začiatku svojej existencie plne uvedomovala dôležitosť tohto faktu, a preto ako jeden z prioritných cieľov organizácie bolo vybudovať požadované priestory pre svoju činnosť – hlavne na vzdelávanie a ubytovávanie. Keďže väčšina takýchto organizácií sa borí s financiami, a ani my nie sme výnimkou, cesta k vytúženému cieľu nebola jednoduchá. Napriek tomu môžeme dnes s radosťou konštatovať, že bola úspešná. Činnosť ASSR začala najprv v prenajatých priestoroch v Starej Ľubovni, na Ul. farbiarska 29, kde začala aj činnosť dispečingu. Neskôr sme sa dopracovali k priestorom v Plavči (2017), ktoré sa snaží ASSR postupne do požadovanej podoby zrekonštruovať. Obnovou prešla strecha na hlavnej budove a zrekonštruovali sa aj časti priľahlých objektov. Nakoniec sa na rad dostala rekonštrukcia vnútorných priestorov hlavnej časti budovy, určených na vzdelávanie a ubytovanie.

 

Dvojdňový Európsky certifikovaný kurz prvej pomoci sa práve dnes, v týchto vynovených priestoroch, skončil. V histórii jeho organizovania bol z viacerých hľadísk výnimočný. Nielenže jeho účasť bola zo strany frekventantov najpočetnejšia, kde ich bolo až 36, a najväčší bol aj počet nových členov. No práve na tomto kurze sa slávnostne do života uviedli nové, tak vytúžené, zrekonštruované priestory.

 

Krásne to vo svojom prejave vyjadrila aj generálna sekretárka Renáta Penázzi: „Zasa sa podaril ďalších významný krôčik v existencii ASSR. Krôčik, za ktorým sa skrývajú tisíce odpracovaných dobrovoľníckych hodín, tvrdá práce, odriekanie…  Ale ak sa niečo chce a je vôľa to urobiť, tak sa zaiste vždy to vysnívané dielo úspešne podarí zrealizovať.“

 

Vieme, že pri každom projekte, či už je rozsahom menší alebo väčší, je potrebné venovať obrovské úsilie, veľké množstvo energie a času. O to viac, ak je potrebné obracať každú jednu „korunku“. Vtedy je s láskou mienená pomoc a  každý pár voľných rúk nesmierne vítaný… Len vďaka symbióze týchto fenoménov sme úspešne dokončili prvú etapu rekonštrukcie hlavnej budovy.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na premene vzdelávacích a ubytovacích priestorov. Všetkým, ktorí bez váhania a nezištne priložili ruku k dielu. Vážime si každú jednu pomoc, ĎAKUJEME, dobrá vec sa podarila.Nateraz nech fotografie budú toho dôkazom a aj naše skromné ĎAKUJEM.

PS: Ďakujeme dnešným lektorom Europského certifikovaného kurzu prvej pomoci a to Bc. Tomášovi Dovjakovi, Mgr. Jakubovi Liščinskému, Mgr. Anne Kmecovej, Michalovi Frankovi a všetkým komparzistom za perfektne odvedenú prácu.

Najnovšie články