Počas Zimného stretnutia ASSR samaritáni potvrdili dôležitosť svojich aktivít v spoločnosti

„Niekedy aj malá pomoc dokáže niekomu druhému zmeniť život.“ Asociácia samaritánov Slovenskej republiky (ďalej len „ASSR“) je dobrovoľné združenie ľudí dobrej vôle, ktorých cieľom je pomáhať všetkým ľuďom v núdzi v duchu tradícií samaritánstva a v kontexte medzinárodného samaritánskeho hnutia, bez ohľadu na ich národnú, rasovú, náboženskú, politickú alebo inú príslušnosť. Ako povedala generálna sekretárka ASSR, Mgr. […]