10-tisíc hodín dobrovoľníckej práce

Vyše 10.000 hodín venovalo 109 dobrovoľníkov bezprostrednej podpore prichádzajúcich utečencov z Ukrajiny. Počty sa uvádzajú za tento rok v Michalovciach a Košiciach a pri riadení dvoch táborov tranzitného a núdzového ubytovania pre utečencov vo Vojanoch a Hummenom. Taká je bilancia „humanitárneho príspevku“ Samaritánov, ktorí tvoria najväčšiu a zároveň jednu z najsilnejších skupín dobrovoľníkov na Slovensku. Časť nákladov spojená s poskytnutím dobrovoľníckej práce bude refundovaná na základe žiadosti z prostriedkov fondu EU CARE cez Nadáciu otvorenej spoločnosti a Nadáciu centra pre filantropiu. Bezprostredne po vypuknutí ukrajinskej krízy sme takisto dostali finančnú podporu aj od Nadácie Pontis vďaka spolupráci so Slovenskými elektrárnami, a.s.

S dôverou ministerstva 

Asociácia samaritánov SR je dôverným a spoľahlivým partnerom štátnych orgánov krízového riadenia od roku 2007. V mene Okresných úradov v Michalovciach a v Košiciach riadi ASSR Tranzitné centrá pre odídencov. Vyše 70 zamestnancov i dobrovoľníkov v spolupráci s profesionálnym tímom európskych záchranných modulov z rádov ASSR menežuje a zefektívňuje prácu a verejné prostriedky všetkých lokálnych a medzinárodných organizácií, ktoré pôsobia v centrách. Asociácia získala dôveru priamo od Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Velenie v Košiciach 

V rámci zefektívnenia vynaložených verejných prostriedkov Tranzitných centier sme sústredili naše kapacity a prostriedky v Košiciach. ASSR bude koordinovať a riadiť Tranzitné centrum v Košiciach aj do konca roka 2023.

Online pomoc

Online podporu prvej pomoci a asistenciu pri riešení zdravotných problémov budeme poskytovať odídencom aj prostredníctvom online a mobilných služieb zdravotníckych operátorov linky SOS Gombík. 

Najnovšie články