10-tisíc hodín dobrovoľníckej práce

Vyše 10.000 hodín venovalo 109 dobrovoľníkov bezprostrednej podpore prichádzajúcich utečencov z Ukrajiny. Počty sa uvádzajú za tento rok v Michalovciach a Košiciach a pri riadení dvoch táborov tranzitného a núdzového ubytovania pre utečencov vo Vojanoch a Hummenom. Taká je bilancia „humanitárneho príspevku“ Samaritánov, ktorí tvoria najväčšiu a zároveň jednu z najsilnejších skupín dobrovoľníkov na Slovensku. Časť nákladov spojená s […]