ZIMNÉ STRETNUTIE SAMARITÁNOV 2024 V LESNICI

Zamagurská obec Lesnica ležiaca na severozápade okresu Stará Ľubovňa, pri hranici s Poľskom, sa opäť stala dejiskom stretnutia členov ASSR. Niet divu, táto goralská dedinka vložená do rázovitej  horskej prírody, zanecháva v každom jej návštevníkovi nezabudnuteľný dojem a taktiež priestor na oddych, relaxáciu a odpútanie sa od každodenných povinností. Naši samaritáni zavítali do Lesnice nielen za účelom bilancie uplynulého roka a plánovania nového, ale aj za zaslúženým oddychom. Koniec koncov, aj o tom bolo Zimné stretnutie samaritánov 2024, konajúce sa v ostatný februárový víkend.

Každoročne sa v rámci tohto podujatia koná aj Výročná členská schôdza samaritánov, ktorú otvorila, viedla a zároveň aj v bode Správa o činnosti za rok 2023 zhodnotila generálna sekretárka ASSR Renáta Penazzi. Svoj prejav začala príznačne, otázkou: ,,Aký bol samaritánsky rok 2023?.“ Vzápätí si aj odpovedala: ,,Keby som položila túto otázku do pléna, v mysli každého, kto sa akokoľvek podieľal  na živote ASSR, by sa začal premietať film (u niekoho aj seriál…). J A určite by sme nevideli len obrázky, ale počuli by sme aj slová, ktoré nám najviac rezonovali v ušiach… A možno nielen slová, ale aj zvuky alebo dokonca pocity, ktoré nás pri tom všetkom sprevádzali… Ak je to tak, tak je to dobre. Kvôli tomuto to všetko robíme… Obrázky z tohto nášho spoločného filmového diela určite obsahujú kurzy, tréningy, cvičenia, projekty, ďalšie vzdelávanie, brigády, zdravotnícke asistencie, ukážky z našej práce pre malých aj veľkých, zdravých aj hendikepovaných a hlavne, pomáhali sme tam, kde to bolo potrebné.“

Vo svojom prejave následne skonštatovala, že rok 2023 priniesol niekoľko významných udalostí, ktoré predstavujú dôležité míľniky a znamenajú ďalší pokrok pre ASSR.

 • Počas uplynulého roka došlo k znovuzrodeniu projektu EURACARE FLIGHT & SHELTER  (ECFS) a jeho následnému pokračovaniu.
 • Starým, ale stále aktuálnym projektom bol známy ETC – Dočasný núdzový tábor, z ktorého sme čerpali vedomosti a zručnosti pri našich ďalších aktivitách.
 • V rámci kompetenčných centier pri SAMARITAN INTERNATIONAL e.V. (SAM.I.) sme pracovali na projektoch v oblasti prvej pomoci a civilnej ochrany – INFA, I-TEM.
 • V roku 2023 sme ukončili projekt mFIRES, ktorého produktom je aplikácia Onselo a Espresso café.
 • Prostredníctvom projektov SLK 2023 a EPH sme sa snažili získať finančné prostriedky na zmiernenie zvýšených výdavkov na prevádzku Vzdelávacieho a tréningového centra (VTC) v Plavči a jeho dobudovanie.
 • Ukrajinským odídencom sme pomáhali na viacerých miestach. To, o čom bolo počuť menej, bol projekt podporený vládou SR prostredníctvom nadácie otvorenej spoločnosti EUCARE, v rámci ktorého sme skladovali a poskytovali materiálnu pomoc a informácie ukrajinským odídencom.
 • V júli 2023 sme sa stali oficiálnym kontaktným bodom pre organizáciu SPHERE  na Slovensku, s možnosťou školiť verejnosť v oblasti minimálnych humanitárnych štandardov. Túto možnosť sme aj využili a školili sme humanitárnych a sociálnych pracovníkov v Červenom Kláštore, v Spišskej Novej Vsi a v Bratislave.
 • Za zmienku určite stojí aj projekt s pracovným názvom „policajti a AED,“ kde sme postupne vyškolili už takmer 50 príslušníkov PZ a ďalších 15-20 policajtov čaká na termín nového kurzu.
 • Dobrú a kvalitnú prácu sme odviedli aj na ďalších projektoch, ktoré však neboli podporené (napr. MARTES – Žilina…).
 • V oblasti vzdelávania sme aj v roku 2023 tradične zabezpečili všetky stupne vzdelávania pre nových aj starých členov ASSR (kurz prvej pomoci, Úvodný kurz Jednotky rýchleho nasadenia a cvičenie v poľných podmienkach). Zorganizovali sme aj niekoľko tréningov navyše, napríklad tréningy  ECFS v júli v Bratislave a I-TEM tréning v Bolzane…
 • V rámci SAM.I. máme pevné miesto medzi organizáciami, ktoré ovplyvňujú smerovanie celej medzinárodnej organizácie a to nielen preto, že máme svojho zástupcu v prezídiu SAM.I., ale hlavne preto, že naše aktivity, či už doma na Slovensku alebo v zahraničí, majú obrovský význam pri uplatňovaní samaritánskeho poslania – pomáhať ľuďom v núdzi.
 • V novembri 2023 sme boli pozvaní na diskusiu a prezentáciu našich aktivít v rámci parlamentného večera v Bruseli za účasti komisára Európskej komisie a predstaviteľov DG ECHO.

Cez náš registrovaný sociálny podnik poskytujeme sociálnu službu SOS gombík. Našim najväčším partnerom je pre nás v súčasnosti Krajská Inovačná a Rozvojová Agentúra v Trnave, prostredníctvom ktorej poskytuje TTSK svojim občanom monitoring a signalizáciu potreby pomoci (SOS gombík) zdarma. Spolupracujeme aj s ďalšími samosprávami, hlavne s MsÚ Nitra, Piešťany, Brezno,  Podunajské Biskupice, Prešov, Lučenec, Galanta, Nové Zámky. Našu službu poskytujeme samozrejme aj individuálnym záujemcom, avšak diskusiou so zástupcami samospráv chceme pomôcť najmä seniorom, ktorí si v konečnom dôsledku určite zaslúžia ich pozornosť. Službu SOS gombík poskytujeme aktuálne 524 klientom.

Na Zimnom stretnutí samaritánov 2024 vystúpilo viacero diskutérov, medzi nimi aj prezident ASSR Marcel Sedlačko, ktorý podrobnejšie informoval o vzdelávaní  členov ASSR, zdravotníckych asistenciách a o plánoch na rok 2024. Anna Kmecová informovala o medzinárodnom projekte INFA Inclusive First Aid a Štefan Julini o I_TEM – Integrated digital Training in Emergency Management. S medzinárodným  cvičením modulov EÚ ModEx 2023 – Canakkale (Turecko) zúčastnených oboznámil Štefan Julini a Jakub Liščinský, ktorý informoval aj o misiách v Michalovciach a Košiciach. Tieto projekty medzinárodného charakteru patria nesporne medzi najdôležitejšie projekty v činnosti ASSR za rok 2023. Ich jedinečnosť a dôležitosť si zasluhuje oveľa väčší priestor na ich prezentáciu, preto sa im budeme detailnejšie venovať v nasledujúcich príspevkoch. 

Neoddeliteľnou súčasťou Výročnej členskej schôdze samaritánov bolo aj ocenenie najaktívnejších členov ASSR. Asociácia samaritánov Slovenskej republiky vyslovila poďakovanie Andrei Rybovičovej,  Anne Kmecovej, Márii Benovičovej, Adamovi Tešlovi, Gabriele Mačugovej, Jánovi Slivkovi, Martinovi Kosťovi, Karolovi Mertovi, Ivane Torbíkovej, Marošovi Bartkovi a Viktorovi Kuľhovi za koordináciu personálu a aktivít na zabezpečenie prevádzky v tranzitných centrách v Michalovciach a Košiciach. Štefanovi Julinimu a Jakubovi Liščinskému za mimoriadny prístup a riešenie zverených úloh v samaritánskom roku 2023. Poďakovanie smerovalo aj všetkým samaritánom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli v činnosti ASSR a v šírení dobrého mena organizácie.

Posledný deň zimného stretnutia sa niesol v duchu stretnutia členov Dobrovoľného hasičského zboru ASSR – Logistický špeciál. Ten bol založený s cieľom zabezpečiť dočasné núdzové ubytovanie, studenú a teplú stravu i nápoje pre postihnuté obyvateľstvo a zasahujúce záchranné zložky, rovnako aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti na mieste mimoriadnej udalosti. Logistický špeciál je nasadzovaný pri udalostiach väčšieho rozsahu. Doposiaľ bol nasadený pri záplavách, lesných požiaroch, páde vrtuľníka, výbuchu plynu v bytovom dome a pod. Predmetom výročnej členskej schôdze členov Logistického špeciálu bolo aj zhrnutie aktivít za minulý rok, hospodárenie s financiami a plány na rok 2024. Nepochybne zaujímavou bola aj informácia o pláne vytvorenia vysunutej jednotky Logistického špeciálu v obci  Veľké Ripňany. Schôdze sa zúčastnili aj najvyšší predstavitelia Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Starej Ľubovni. Po krátkej prestávke členovia misie Tranzitného centra Michalovce a Košice pokračovali debriefingom, kde zhodnotili svoju prácu počas nasadenia. Tu vznikol priestor na vyjadrenie sa k misii, zhodnotenie pozitív a identifikáciu oblastí, ktoré možno ešte zdokonaliť.

A celkom na záver…

Keďže sa v rámci Zimného stretnutia samaritánov 2024 vytvoril priestor aj na odpočinok a relaxáciu, pešia vychádzka do poľského kúpeľného mestečka Szczawnica bola pre všetkých účastníkov stretnutia určite vítaným oddychom.

Najnovšie články