Pomôžte ASSR darovaním 2% z dane

Milí priatelia, ľudia s dobrým srdcom a odhodlaním pomáhať druhým!

V prvom rade sa Vám chceme z úprimného srdca poďakovať za prejavenú dôveru a podporu v predošlom období. Aj v tomto roku máte možnosť rozhodnúť sa, kam pôjdu 2% z Vašich daní. Preto sa touto cestou obraciame na Vás s prosbou o poskytnutie 2% daní z Vašich príjmov za r. 2023 pre Asociáciu samaritánov Slovenskej republiky (ASSR).

Ak sa rozhodnete svoje 2% poukázať práve našej asociácii, pomôžete zrealizovať množstvo aktivít vyplývajúcich z našej činnosti. Medzi prioritné aktivity ASSR patrí pomoc ľuďom, ktorí to najviac potrebujú, formou záchranných a humanitárnych činností pri mimoriadnych udalostiach a živelných katastrofách, vzdelávaní v prvej pomoci, ako aj realizácia národných a medzinárodných projektov. Viac informácií o našich aktivitách sa dozviete na webovej stránke ASSR: https://as-sr.sk/aktivity/

Tlačivo /VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby/, ktoré nájdete v prílohe, je potrebné podať vyplnené na príslušnom daňovom úrade najneskôr do 30.4.2024. Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré Vám vystaví zamestnávateľ.

V mene Asociácie samaritánov Slovenskej republiky a v mene všetkých, ktorým sme vďaka Vašej podpore pomohli a budeme naďalej pomáhať, Vám vopred ĎAKUJEME.

„Niekedy aj malá pomoc dokáže niekomu druhému zmeniť život.“


Stiahnuť vyhlásenie

Najnovšie články