ASSR pripravuje ďalšie vzdelávanie odborníkov v medzinárodnom projekte Sphere 

  Asociácia samaritánov Slovenskej republiky (ASSR) a Inštitút pre rozvoj spoločnosti, ako noví Sphere ambasádori na Slovensku, vyškolili už začiatkom tohto kalendárneho roku (2.-4. februára 2023) v Žiline, v rámci úvodných školení, vyše  50 slovenských humanitárnych pracovníkov a členov záchranárskych tímov a modulov v oblasti medzinárodným štandardom Sphere. Cieľom spomenutých úvodných tréningov bolo pripraviť účastníkov na profesionálny prístup pripráci s utečencami a odstraňovanie […]

ASSR sa stalo národným centrom pre medzinárodné humanitárne štandardy Sphere

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky (ASSR) a Inštitút pre rozvoj spoločnosti (SDI) sa stali od začiatku tohto roka oficiálnymi národnými centrami pre vzdelávanie a realizáciu medzinárodných humanitárnych štandardov Sphere v Slovenskej republike. Ináč povedané, ASSR a SDI sa stali ambasádormi Medzinárodného projektu Sphere, podľa ktorého sa školia profesionálni záchranári a humanitárni pracovníci v 60-tich krajinách sveta. Čo sú to štandardy […]