ASSR pripravuje ďalšie vzdelávanie odborníkov v medzinárodnom projekte Sphere 

 

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky (ASSR) a Inštitút pre rozvoj spoločnosti, ako noví Sphere ambasádori na Slovensku, vyškolili už začiatkom tohto kalendárneho roku (2.-4. februára 2023) v Žiline, v rámci úvodných školení, vyše  50 slovenských humanitárnych pracovníkov a členov záchranárskych tímov a modulov v oblasti medzinárodným štandardom Sphere. Cieľom spomenutých úvodných tréningov bolo pripraviť účastníkov na profesionálny prístup pripráci s utečencami a odstraňovanie následkov živelných pohrôm. Hlavnou školiteľkou medzinárodnej organizácie Spherestandards.org bola FelicityFallon, ktorá previedla účastníkov cez základy manuálu riadenia a aplikácie humanitárnych štandardov, hlavne v oblasti zdravotníctva, potravinovej bezpečnosti a dočasného a núdzového ubytovania. 

ASSR si veľmi dobre uvedomujefakt, že vyškolenie okolo 50 zástupcov humanitárnych a sociálnych organizácií a profesionálnych záchranárov a odborníkov krízového riadeniav oblasti medzinárodným štandardom Sphere nie je dostatočné. Potvrdzujú to aj posledne  udalosti a správy nielen z Európy, ale už aj u nás v oblasti migrácie obyvateľstva z tretích krajín sveta, kdeuž aj Slovenska republika začína mať problém so zvládaním migračnej situácie, a to ne vlastnou vinou. Preto vzniká potreba vyškoliť čo najväčšie množstvo odborníkov, ktorí by boli schopní venovať sa práci  s utečencami a zároveň byť aj nápomocní pri odstraňovaní  následkov živelných pohrôm kdekoľvek na svete a to na profesionálnej úrovni.

Aby samohlovyškoliť čo najviac ľudí,ASSR prichádzas prvými manuálmi štandardou Sphere v slovenskom jazyku. Tie dostanú účastníci odbornej prípravy humanitárnych pracovníkov, záchranárov a krízových manažérov už počas pilotného tréningu v októbri 2023 v Lesnici. Tréning budú viesť prvé Sphere certifikované školiteľky na Slovensku – Renáta Penazzi a GalyaTerzieva v spolupráci s kolegami z Brazílie, Spojeného kráľovstva a Nemecka – Amanda Moraes, Felicity Fallon a Axel Schmidt z medzinárodnej organizácie Spherestandards.org.

Školenia, ktoré ASSR plánuje  realizovať, začne od  októbra 2023a sú vhodné  nielen pre jednotlivcov, ale aj pre organizácie (vrátene štátnej správy a samospráv), ktoré poskytujú krízovú intervenciu vrátane zabezpečovania základných potrieb, zdravotnej a psychosociálnej starostlivosti, integrácie, záchranných prác a prvej pomoci. Školenie je určené pre pracovníkov v teréne ale aj pre manažérov, ktorí majú záujem o rozvoj odborných zručnosti a o spoluprácu pri reakcii na mimoriadne udalosti a humanitárne krízy. Týmto krokom ASSR sleduje aj prepojenie občianskych organizácií s krízovými manažérmi a profesionálnymi poskytovateľmi pomoci pri záchrane života, zdravia a majetku.

V prípade, že máte záujem zúčastniť sa školení „Sphere“ napíšte na info@as-sr.sk.  

Najnovšie články