Je lepšie byť pripravený ako zaskočený…

Je lepšie byť pripravený ako zaskočený, aj týmto heslom sa určite riadi Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Starej Ľubovni. V rámci vzájomnej spolupráce sme v poskytovaní prvej pomoci preškolili približne 70 príslušníkov policajného zboru. Školenie sa okrem iného zameralo aj na používanie automatického externého defibrilátora, ktorým policajný zbor disponuje.

V rámci troch termínov si účastníci školenia okrem teoretických vedomostí vyskúšali aj praktické cvičenia v poskytovaní prvej pomoci. Tieto školenia prebehli v priateľskej atmosfére a obe strany si vymenili mnoho skúseností z reálnych situácií. Ukončenie celého kurzu bolo podmienené úspešným absolvovaním záverečného testu, ktorý každý zvládol na výbornú. Úspešní absolventi obdržali Európsky certifikát prvej pomoci platný nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v Európskej únii. Vedúcim lektorom z radov našej asociácie bol Mgr. Jakub Liščinský, asistovala mu Mária Benovičová.

Ďakujeme pánovi riaditeľovi mjr. Mgr. Dušanovi Iľkovičovi a jeho zástupcovi plk. Mgr. Miroslavovi Matviakovi za zorganizovanie tohto kurzu. Veríme, že počas neho získané vedomosti a zručnosti budú príslušníci PZ vedieť zúročiť pri výkone policajnej služby.

Najnovšie články