Sobotňajší evakuačný let sa stal prvou operáciou modulu leteckej evakuácie EURACARE – Flight & Shelter

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky (ASSR) sa svojimi činnosťami vždy snažila pomôcť tým, ktorí túto pomoc potrebovali, kdekoľvek vo svete by boli. Nie je to ľahká úloha, pretože každá pomoc na profesionálnej úrovni si vyžaduje odborné zručnosti, skúsenosti a vedomosti.

ASSR sa orientuje na viacero druhov poskytovania pomoci. Jednou z nich sú záchranné a humanitárne činnosti. Obzvlášť hrdí sme práve na špeciálne záchranné činnosti, ktoré vykonávame  na medzinárodnej úrovni. Dôkazom toho je nedávno získaný certifikát pre náš medzinárodný modul leteckej evakuácie EURACARE  – FLIGHT  & SHELTER (European Assistance team for citizens in areas of evacuation), ktorý je výsledkom realizácie projektu s finančnou podporou EÚ a bol vybudovaný v spolupráci s Leteckým útvarom MV SR a našimi partnermi – Johanniter-Unfall-Hilfe z Nemecka a Civilnou ochranou Vlády Štajerska z Rakúska.

Dňa 14.10.2023 bola Ministerstvom vnútra SR (MV SR) vydaná tlačová správa, v ktorej sa okrem iného píše, „tento modul leteckej evakuácie je v poradí tretím špecializovaným záchranným tímom Ministerstva vnútra SR (prvý je modul vysokokapacitného odčerpávania vody a druhým modul dočasného núdzového tábora/ubytovania) a len druhým svojho druhu v Európskej únii, ktorý je certifikovaný a registrovaný  v databáze európskeho zoskupenia v oblasti civilnej ochrany v rámci mechanizmu. Je to ďalší dôkaz mimoriadne spoľahlivej, profesionálnej, flexibilnej, ale hlavne bezpečnej prevádzky leteckej techniky pod gesciou MV SR. Nemenej podstatným faktorom je aj schopnosť trvalej spolupráce a koordinácie postupov v medzinárodnom tíme, čo je tiež jeden z najviac oceňovaných aspektov nášho nového modulu“.

Cesta za získaním certifikátu nebola jednoduchá

Samaritáni museli najprv, pred spomínanou certifikáciou, spoločne s Leteckým útvarom Ministerstva vnútra SR a nemeckými Johannitermi, v projekte EURACARE Flight & Shelter vybudovať MEDEVAC – letecký evakuačný tím, ktorý je určený pre evakuáciu európskych občanov (zranených/nezranených) z krízových oblastí sveta späť do Európy a ktorého pridanou hodnotou je schopnosť na mieste poskytnúť núdzové ubytovanie, elektronickú registráciu, zabezpečiť zdravotnú a psychosociálnu starostlivosť, konzulárnu asistenciu a následne leteckú evakuáciu, počas ktorej pokračuje, v prípade potreby, zdravotná a psychosociálna starostlivosť. Zároveň sa museli zúčastniť  dôležitého certifikačného cvičenia modulov EÚ ModEx v tureckom Canakkale (18. až 22. septembra 2023). Svoju pripravenosť museli plnohodnotne preukázať práve na tomto cvičení, spoločne s ďalšími európskymi záchrannými tímami – modulmi už len preto, že boli pod veľkým drobnohľadom hodnotiteľov, ktorým neujde ani drobná chybička, či nedostatok.

Príprava začala oveľa skôr

Každé certifikačné cvičenie je svojim spôsobom náročné a vedeli sme, že aj to v Canakkale nebude iné. Preto mu predchádzala dlhá odborná príprava. Aj napriek tomu, že  každý člen, vrátane partnerských organizácií, je profesionálnym pracovníkom v požadovanom odbore, musel absolvovať rad medzinárodných školení, napríklad z oblasti poskytovania prvej pomoci, budovania ubytovacích kapacít, elektronickej registrácie, poskytovania psychosociálnej starostlivosti a zároveň absolvovať medzinárodné cvičenia. Až po absolvovaní potrebných školení a cvičení sme mohli odísť do Canakkale.

            Prišiel deň D…

Certifikačné cvičenie modulov EÚ ModEx v Canakkale v Turecku sa začalo 18. septembra a trvalo do 22. septembra 2023. Ako informoval prezident ASSR MUDr. Marcel Sedlačko, ,,slovenský samaritánsky tím sa stretol  už v nedeľu 17.9. 2023 vo Vzdelávacom a tréningovom centre ASSR v Plavči, kde po nevyhnutnej príprave, zbalení vybavenia, sa tzv. Pre-team oddelil od zvyšného tímu a vydal na 1 700 kilometrovú trasu do Canakkale, aby tu zabezpečil nevyhnutné činnosti a pripravil pôdu pre prílet evakuačného lietadla. Následne sa zbytok tímu presunul do Bratislavy, kde sa stretol s ostatnými členmi modulu – leteckým personálom letky MV SR a nemeckými kolegami Johannitermi, kde nasledovalo poučenie, príprava, dobalenie, naloženie do lietadla a na ďalší deň v nočných hodinách SK-MEDEVAC-1 (oficiálny názov modulu), opustil bratislavské letisko, aby po polnoci bezpečne pristál na letisku v Canakkale. Krátko po pristátí sme už boli konfrontovaní s pripraveným scenárom cvičenia a začali plniť úlohy, ktoré pre nás organizátori pripravili.“

V piatok (22.09.2023) po oficiálnom ukončení certifikačného cvičenia sme sa team lídra Štefana Juliniho opýtali na dojmy z cvičenia: „Cvičenie takého rozsahu, akým je EU ModEx si vyžaduje komplexné nasadenie každého člena tímu. Pre nás bolo toto cvičenie náročné predovšetkým z pohľadu certifikácie a preto sme boli neustále pod dohľadom trénerov a hodnotiteľov cvičenia. Tí pozorne sledovali každý náš krok, rozhodnutie, interné procesy, ale tiež náladu v tíme a schopnosť koordinovať prácu jeho členov. Tu bolo našou výhodou, že tím spolu nepracoval prvý krát. Máme za sebou veľa tréningov, cvičení, aj reálnych misií. Preto  je kooperácia členov tímu jednou z našich silných stránok.“

Netušili sme, že to, čo sme cvičili v Canakkale, zanedlho budeme mať v reáli 

Nik nepredpokladal, že krátko po návrate z cvičenia bude modul aktivovaný a prvý krát reálne nasadený. Zapríčinila to palestínsko-izraelská vojna, ktorá začala v sobotu 7.10.2023. Správy v médiách dávali tušiť, že  aktivácia modulu je na spadnutie. Vedenie ASSR vyhlásilo pre všetkých členov modulu pohotovosť, čo znamenalo pripraviť sa na možné nasadenie. V pondelok 9.10.2023 MV SR na svojej stránke informovalo, že Letecký útvar Ministerstva vnútra SR zabezpečí repatriačný let pre slovenských občanov nachádzajúcich sa v Izraeli z dôvodu zhoršenej bezpečnostnej situácie v tejto krajine aj preto, že viaceré letecké spoločnosti zrušili množstvo plánovaných letov z Izraela a občania SR tak majú problém dostať sa bezpečne domov.

Prvý takýto let sa uskutočnil v stredu 11. októbra 2023 v skorých ranných hodinách z Bratislavy. V ten deň bolo prepravených 91 občanov SR. Na ďalší deň, vo štvrtok bolo prepravených ďalších 89 občanov SR a v piatok počas tretieho repatriačného letu 92 občanov SR.  Tu treba povedať,  že hoc v tomto okamihu nebol ešte modul aktivovaní, na palube boli vždy k dispozícii aj dvaja zdravotníci z Asociácie samaritánov SR. Tí boli pripravení poskytnúť zdravotnú starostlivosť v prípade potreby, keďže medzi evakuovanými bolo množstvo starších ľudí, ktorým v dôsledku neplánovaného predĺženia pobytu v Izraeli, došli ich chronicky užívané lieky, ktoré im zdravotníci na palube poskytli. Veľmi dôležitá bola aj psychologická podpora, keďže si všetci prešli náročnými dňami plnými strachu a obáv.

14. októbra 2023 rezort vnútra cez svoj portál znova informoval, že Letecký útvar MV SR zabezpečí v priebehu tohoto dňa ďalší, už štvrtý repatriačný let a s ohľadom na zloženie repatriovaných, pôjde tentokrát o vyslanie len nedávno certifikovaného modulu leteckej evakuácie EURACARE  – Flight  & Shelter.

Spomínaný štvrtý sobotňajší evakuačný let sa tak stal prvou operáciou modulu leteckej evakuácie EURACARE – Flight & Shelter ktorý počas cvičenia v septembri 2023 získal certifikáciu mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany. Ako sa ďalej v tlačovej správe Ministerstva vnútra SR píše, vďaka tomu si uplatní refundáciu 75% nákladov na evakuačný let z prostriedkov Európskej komisie. „Pri zabezpečení evakuácie všetkých slovenských občanov, ktorí o to prejavili záujem, zostala v poslednom, štvrtom evakuačnom lete voľná kapacita. Túto kapacitu sme následne prostredníctvom veľvyslanectva SR v Izraeli  ponúkli ostatným štátom, ktoré potrebujú pomoc pri evakuácii svojich občanov z Izraela a nemajú k dispozícii podobné spôsobilosti, ako SR. Ponuku voľných kapacít využilo 14 štátov (Česká republika, Rakúsko, Kanada, Nemecko, Litva, Macedónsko, Portugalsko, Poľsko, Ukrajina, Veľká Británia, USA, Španielsko, Chorvátsko, Čierna Hora a Izrael),“ dodal v správe rezort vnútra. „Tento prejav solidarity ocenili nielen štáty, ktoré využili našu ponuku, ale aj Európska komisia, ktorá aktívne podporuje spoluprácu a koordinovanú reakciu členských štátov pri krízových situáciách,“ vyjadril sa v spomínanej správe štátny tajomník MV SR Martin Královič.

Čo dodať na záver? Aj keď po pravde povedané, nepredpokladali sme, že náš medzinárodný modul bude tak skoro aktivovaný, no nakoniec sme radi, že získanie certifikátu nebolo zbytočné a námahu, ktorú sme vynaložili k jeho získaniu nebola márna.

Najnovšie články