Sobotňajší evakuačný let sa stal prvou operáciou modulu leteckej evakuácie EURACARE – Flight & Shelter

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky (ASSR) sa svojimi činnosťami vždy snažila pomôcť tým, ktorí túto pomoc potrebovali, kdekoľvek vo svete by boli. Nie je to ľahká úloha, pretože každá pomoc na profesionálnej úrovni si vyžaduje odborné zručnosti, skúsenosti a vedomosti. ASSR sa orientuje na viacero druhov poskytovania pomoci. Jednou z nich sú záchranné a humanitárne činnosti. Obzvlášť hrdí […]