Najväčším negatívom je pre mňa nepochopenie vážnosti situácie zo strany klientov

Dušan Hancko je momentálne jeden z veliteľov HaZZ karanténneho zariadenia na Donovaloch. My sme sa rozhodli položiť mu zopár otázok, aby sme vám ukázali pozadie karanténneho strediska. 

Karanténne stredisko na Donovaloch sa začalo pripravovať 20.3.2020 v dopoludňajších hodinách. ,,Stredisko bolo pripravené pre príslušníkov ministerstva vnútra, ale vzhľadom na potrebu umiestnenia veľkého počtu repatriantov bolo potrebné upraviť zariadenie na príjem týchto osôb,”  tvrdí pán Hancko. Pre príjem repatriantov boli potrebné  jednoduché úpravy, poprípade doplnenie výbavy.  

Príjem osôb je prísne kontrolovaný proces a všetci, ktorí sa podieľajú na príjme, majú na sebe ochranné obleky a sú poučení o postupe pri práci, ktorý musia dodržiavať. ,,Klienti pri prijatí do zariadenia prejdú vstupným filtrom, kde je odkontrolované, aby mali rúško alebo inú formu prekrytia nosa a úst, prebehne dezinfekcia rúk, zabezpečia sa jednorazové rukavice, tiež sa zmeria telesná teplota a osoby vypíšu vstupný formulár, v ktorom uvádzajú osobné údaje.” Osoby sú následne na to pustené do izieb. Pracovníci sa spájajú s každou izbou a informujú ich o pravidlách a postupoch.

 

Denne sa na fungovaní strediska podieľajú 3-4 osoby: ,,Obslužný personál zabezpečuje výdaj stravy, likvidáciu komunálneho odpadu, pitný režim, to je štandard vykonávaný každý deň. Samostatne sa vykonáva prijatie nových osôb, odber vzoriek a prepúšťanie klientov s negatívnym výsledkom. Osoby sú po opustení karanténneho strediska prepúšťané do domácej izolácie.” Pri otázke, ako hodnotí pán veliteľ spoluprácu s ASSR povedal, že to berie ako veľké pozitívum, pretože samaritáni sa starajú o celý evidenčný proces a počas celého dňa sú veľkou pomocou: ,,Samaritánov vnímam už dlhšie, prvýkrát som sa s nimi stretol približne v roku 2011 na taktickom cvičení, ktoré organizovalo Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave. Okrem veľkého negatíva, ktorým je pre pána Hancka nepochopenie situácie zo strany repatriantov tvrdí, že často porušujú zákaz alkoholu a snažia sa ho do zariadenia aj tak dostať. 

Na záver má pán veliteľ odkaz pre klientov nachádzajúcich sa v karanténnych strediskách: 

,,Dôležité je zachovať pokoj a rozvahu, prispieť svojou zodpovednosťou a disciplínou k tomu, aby sa v zariadení udržala pokojná atmosféra. Pri dodržiavaní týchto krokov budú vytvorené podmienky na to, aby mali všetci klienti zabezpečený maximálny komfort.” 

Najnovšie články