Pomáhame tam,
kde je to potrebné

Sme Asociácia samaritánov
Slovenskej republiky

Aktuality

Aktivity samaritánov

Sociálne činnosti

Pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú

Záchranné a humanitárne činnosti

Pomoc pri udalostiach s hromadným postihnutím osôb

Vzdelávanie

Aktívnym vzdelávaním o krok vpred

Projekty

Národné a medzinárodné

Služby samaritánov

SOS gombík
Pomoc osamelo žijúcim seniorom pri akejkoľvek krízovej situácii
Dispečing
Profesionálne dispečerské
pracovisko 24/7
Prenájom pomôcok
Pomôcky pre obyvateľov so zníženou mobilitou
Zdravotnícke asistencie
Zabezpečenie športových, kultúrnych podujatí zdravotníckym personálom

Pomáhajú nám