Štandardy riadenia, komunikácie a poskytovania služieb počas krízových intervencií a mimoriadnych udalostí

V dňoch 14. – 15. októbra sa v Červenom Kláštore uskutočnilo  školenie pod názvom Štandardy riadenia, komunikácie a poskytovania služieb počas krízových intervencií a mimoriadnych udalostí, ktoré organizovali zástupcovia Sphere standards so sídlom vo Švajčiarsku – Asociácia samaritánov v Slovenskej republiky a Inštitút pre rozvoj spoločnosti. Námetom na organizovanie tohto prvého školenia bola myšlienka, aby v prípade akejkoľvek katastrofy, či už […]