Samaritáni sa opäť školili

Samaritáni sa opäť školili Starostlivosť o život je stará ako ľudstvo samé. V španielskej jaskyni El Pindal boli nájdené paleolitické kresby, z ktorých je možné vyčítať to, čo už vtedy bolo známe, že srdce je zdrojom života. V Egypte 4 000 rokov pred n.l. boli popisované reflexné postupy, keď bohyňa Isis oživovala Osirida dýchaním do jeho úst. […]