Školili sme aj v Nitre….

V dňoch 7. a 16.11.2023 naši samaritáni školili  členov Mestskej polície v Nitre v oblasti poskytovania prvej pomoci. Išlo o Európsky certifikovaný kurz  prvej pomoci pod vedením Mgr. Jakuba Liščinského.

A prečo práve v Nitre?

Možno aj kvôli tomu, že Mesto Nitra sa rozhodlo zakúpiť AED prístroje, čo ich zároveň motivovalo k rozhodnutiu zrealizovať preškolenie v poskytovaní prvej pomoci. Školením prešli príslušníci polície, zástupcovia Mestského úradu a v rámci spolupráce s Blue Dot COMIN aj kolegovia zo Slovenskej humanitárnej rady.

Účastníci kurzu prešli nielen teoretickou časťou, ale aj tvrdou praktickou skúškou, ktorá bola ukončená testom. Kurzy boli z nášho pohľadu veľmi produktívne, obohatené aj o diskusiu na tému ako v rámci zásahov postupovať pri poskytovaní správnej prvej pomoci. 

Touto cestou ďakujeme aj  Márií Benovičovej a Štefanovi Julinimu, našim ďalším samaritánom, za ich vklad pri realizácii kurzov. Zároveň naše poďakovanie patrí aj Mestu Nitra za skvelú iniciatívu a myšlienku vybaviť AED prístrojmi ich políciu. Pomoc bude tak efektívnejšia a veríme, že v prípade potreby, budú pripravené zachrániť mnoho ľudských životov. 

Najnovšie články