Samaritáni v nasadení v súvislosti s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19

Samaritáni, na základe poverenia generálnym riaditeľom Sekcie krízového riadenia MV SR, prevádzkujú od soboty 14. marca 2020 Karanténne stredisko v Gabčíkove, za účelom umiestnenia obyvateľov, ktorí sú povinní byť v 14-dňovej karanténe a nemajú inú možnosť izolácie. Pod vedením Tomáša Dovjaka vyrazili ešte v piatok v noci Karol Špes a Martin Adamjak, aby rozbehli prevádzku strediska, ktoré začalo fungovať v sobotu ráno o 8:00.

Zriadili prijímacie oddelenie, kde zabezpečujú elektronickú registráciu prichádzajúcich, stredisko patrične označili, zabezpečujú telefonické informovanie záujemcov o ubytovanie a pomáhajú pri ďalších činnostiach, potrebných pre prevádzku strediska. Veľmi striktne dodržiavajú nadštandardné hygienické a protiepidemické opatrenia.

Aktuálne majú 23 klientov v stredisku a za sebou viac ako 100 telefonických hovorov. Nasadení sú dvaja samaritáni, ktorí sa striedajú v nepretržitej službe.

         

Najnovšie články