Samaritáni sa snažia byť nápomocní aj v druhej utečeneckej vlne

ASSR získala vďaka svojmu profesionálnemu prístupu ponuku zabezpečovať niektoré činnosti v tranzitnom centre (TC) v Michalovciach. Obetavá práca členov je významná a viditeľná.

24. február symbolizuje u niektorých z nás dátum spojený so sviatkom a oslavami, pre iných je to úplne bežný deň. Pre obyvateľov Ukrajiny bol zaiste „čiernym“ a znamenal veľkú hrôzu. V tento deň krátko po štvrtej hodine ráno moskovského času odvysielali ruské štátne médiá prejav prezidenta Vladimíra Putina, v ktorom oznámil svoje rozhodnutie začať inváziu na Ukrajinu. Označil ju za „špeciálnu vojenskú operáciu“ s cieľom vykonať „demilitarizáciu a denacifikáciu Ukrajiny“. O necelú hodinu po prejave prezidenta Putina sa začal ruský útok na Ukrajinu.

Práve týmto dátumom začala aj prvá vlna migrácie ľudí z Ukrajiny smerom na západ, smerom do Európy. Pravdaže, naša vlasť začala byť jednou z prvých krajín, ktoré prijímali odídencov z Ukrajiny a tiež ktoré im začali poskytovať humanitárnu pomoc a útočisko pred vojnou.

Po roku sú samaritáni opäť pripravení pomáhať počas druhej vlny emigrantov

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky (ASSR) bola jednou z prvých organizácií, ktoré promptne zareagovali na vtedajší aktuálny vývoj na Ukrajine a od prvopočiatku vojnového konfliktu podávalo pomocnú ruku v každej oblasti „pomoci“.

Prešiel rok a Slovenská republika sa pripravuje na druhú vlnu utečencov pred vojnou na Ukrajine. Schválili kontingenčný plán a zintenzívnili sa prípravy. Ako pripomenulo Ministerstvo vnútra SR, vo fáze jeden kontingenčného plánu bude okrem iného v prevádzke aj tranzitné centrum Michalovce spolu s pohotovostným ubytovaním v okolí, ako napríklad telocvičňami, internátmi, ubytovňami a stanovým, respektíve kontajnerovým mestečkom pre 1500 ľudí, vrátane základného zariadenia. Vo fáze dva sa zároveň pridá aj tranzitné centrum v Humennom.

Sú aktívni i v tranzitných centrách

Potvrdzujú to aj slová prezidenta ASSR Marcela Sedlačka. „V súvislosti s pretrvávajúcou utečeneckou aktivitou, vzhľadom na prebiehajúci vojnový konflikt u našich východných susedov, Ministerstvo vnútra SR vytvorilo v blízkosti hraníc s Ukrajinou, v Michalovciach, bod – tranzitné centrum, kde získajú utečenci všetky potrebné informácie, služby, aby sa im pobyt na Slovensku alebo tranzit cez Slovensko zjednodušil. Na jednom mieste, v tomto prípade v športovej hale, sú pracoviská Cudzineckej polície, Migračného úradu, UNHCR, psychologickej pomoci, transportnej služby, ktoré utečencom umožnia rýchlo a jednoducho vyriešiť potrebné povolenia, dokumentáciu, umožnia im krátkodobý, maximálne 24 hodinový pobyt a poradia čo ďalej.“

Ako ďalej pezident ASSR doplnil, že ASSR bola, na základe skúseností s jej činnosťou pri zvládaní migračnej vlny v táboroch dočasného núdzového ubytovania v Humennom, Michalovciach a Vojanoch, oslovená Okresným úradom v Košiciach, ako aj Sekciou krízového riadenia MV SR, či by na seba neprevzala niektoré činnosti v tomto centre. Prezídium ASSR po svojej porade odsúhlasilo ponuku a od 1. februára 2023 sa začali samaritáni, v 12-hodinových denných a nočných službách striedať vo funkcii koordinátora pre dopravu a ubytovanie, začali asistovať hlavnému koordinátorovi, prípadne ho v jeho neprítomnosti, ako aj v nočných hodinách, začali zastupovať. ,,Pre našu organizáciu a jej členov to predstavuje ďalšiu novú skúsenosť s aktivitami, ktoré sme doposiaľ nevykonávali a sú pre nás výzvou. Vytvorili sme si vlastné štandardné operačné postupy, zjednodušili procesy, zaškolili Samaritánov, ktorí túto funkciu vykonávajú a už vyše mesiaca úspešne zabezpečujeme túto činnosť na mieste,“ dodal na záver Marcel Sedlačko.

Člen ASSR Jakub Liščinský, ktorý aktuálne pracuje vo Viedni, našiel svoj dočasný „druhý domov“ aj v Michalovciach. Od vzniku tranzitného centra v Michalovciach tam totiž trávi väčšiu časť svojho pracovného, ale aj osobného času, lebo ASSR ho poverila tímlíderstvom za svoju organizáciu v TS. A tak sme aj jeho, ako človeka z miesta, oslovili, aby nám priblížil aktuálny život v tomto centre.

Rozhovor s Jakubom Liščinským

Pán Liščinský, ASSR vykonáva funkciu koordinátora v tranzitnom centre v Michalovciach.  Čo obnáša táto funkcia z Vášho pohľadu ako človeka, ktorý je priamo delegovaný zastupovaním ASSR v tejto úlohe?

Pre mňa, ako pre povereného tímlídera, je to veľká zodpovednosť. Prijímam to však pokorne a snažím sa vytvoriť podmienky pre prácu a celkovo systém tak, aby vyhovoval určitým štandardom. Mám za sebou skvelých ľudí, ktorí mi s tým pomáhajú, a samozrejme, aj predsedov, s ktorými priamo vykonávame operatívu na mieste v TC Michalovce. Verím, že sme pripravení a budeme vylepšovať procesy tak, aby sme pomohli čo najefektívnejšie a čo najviac ľudom, pre tých, pre ktorých to robíme, a teda ktorí to najviac potrebujú.

Aká je dnes situácia na hraniciach, sú využívané Vaše služby odídencami?

Samozrejme. My sme boli v minulom roku aktívni v troch kempoch, najdlhšie sme prevádzkovali kemp vo Vojanoch. Okrem iného sme zabezpečovali aj humanitárnu pomoc, ktorú sme posielali priamo ma Ukrajinu. Po pár mesiacoch prestávky nás poveril príkazom Okresný Úrad v Michalovciach a od 1. februára 2023 vykonávame koordináciu transportu, ubytovanie a pozíciu hlavného koordinátora. V týchto dňoch práve prebiehajú diskusie a mali by nám byť zvýšené kompetencie a rozšírené aj funkcie v tranzitnom centre. V centre teda zabezpečujeme 24/7  spomínané funkcie. V nasadení máme momentálne jedenásť ľudí. Takže, odpoveď je áno, snažíme sa pomáhať tam, kde je treba.

Stretávate sa aj so špecifickými situáciami pri svojej práci alebo ste už na všetko pripravení?

Určite áno, stretávame. Takmer každý deň nastane nejaká špecifická situácia. Sme však trénovaní, máme svoje postupy a snažíme sa vždy vyriešiť situáciu čo najlepšie, v rámci kompetencií pre daného človeka. Nedá sa však byť pripravený na všetko, preto očakávame aj neočakávané. Musím však povedať, že v tom nie sme sami. Veľmi úzko spolupracujeme s OÚ MI, UNHCR (skrz Slovenskej humanitnej rady a UNICEF), IP-čkom, IOM, Človekom v ohrození, Políciou, Ozbrojenými silami SR. Ak treba a nastane takáto situácia, vieme sa zomknúť a veľmi rýchlo a efektívne reagovať na vzniknutú situáciu. Je to úžasné, ak máte toľko partnerov na jednom mieste, pretože tá pomoc ľudom, utekajúcimi pred vojnovým konfliktom, je veľmi adresná a efektívna.

Čo by Vám ešte najviac pomohlo vo Vašej práci ako tímlíderovi?

Zaujímavá otázka. Myslím, že tie diskusie sa už vedú na našej úrovni HQ, teda s pani generálnou sekretárko u Renátou Penazzi a v novom príkaze by mali byť zohľadnené naše postrehy. Okrem toho mám za to, že všetko funguje. Máme skvelý tím ľudí, spoluprácu s ostatnými zložkami na mieste. TC funguje rok a pomohlo už niekoľkým 10-tisíckam ľudí. My sa nesnažíme to zmeniť, len vylepšiť určité procesy, ktoré sú z našich skúseností potrebné, vidíme. Situácia sa vyvíja každým týždňom, treba mať dobré základy a na nich stavať do budúcna, nech sa situácia mení akokoľvek.

Najnovšie články