Samaritáni sa opäť stretli vo svojej centrále,  ale tak trošku s netradičným cieľom…

Pravidelne stretávania samaritánov, ktoré sa konajú dvakrát do roka, sú nielen o oddychu a relaxe, ale aj o práci.  Zimné stretnutie, ktoré sa konalo začiatkom tohto roka, bolo zamerané skôr na bilanciu aktivít ASSR za posledný kalendárny rok 2022 a o plánovaní aktivít na rok 2023, to letné je skôr o upratovaní :-).

Plaveč, dedinka v okrese Stará Ľubovňa, ktorá píše svoju históriu už vyše 750 rokov, je miestom, kde má od roku 2018 svoju centrálu aj Asociácia samaritánov Slovenskej republiky. Počnúc týmto rokom sa naši samaritáni práve tu stretávajú na rôznych školeniach, cvičeniach, ale zároveň je to miesto, odkiaľ sa v prípade potreby vyráža na rôzne zdravotnícke asistencie, predvádzacie ukážky prvej pomoci, či medzinárodné  misie konané doma na Slovensku či v zahraničí.  Z toho je možno vydedukovať, že naša centrála to nie je len miestom stretnutí, miestom našej administratívy, či miestom realizácie našej sociálnej služby SOS gombík, ale  je to aj miesto, kde je uložený skoro celý samaritánsky technický a automobilový inventár. A vedzte, že nie je toho málo. Preto vo vedení ASSR vznikla myšlienka spojiť príjemné s užitočným, a to popri oddychu, zrealizovať napríklad letné upratovanie interiérových a exteriérových  priestorov centrály.

Na koniec je potrebné dodať, že akcia Letné stretnutie samaritánov sa koná od 7. do 9. júla 2023. V priebehu akcie budú priebežne dopĺňané fotografie z tohto podujatia, na ktorých uvidíte, že aj takáto forma stretnutí je o radosti a príjemných chvíľach. Pravdaže, budú to len isté momentky, nakoľko sme z bezpečnostných dôvodov tak trošku fotením limitovaní, ale veríme, že aj to málo čo môžeme do našej fotogalérie pridať bude stačiť na to, aby ste si vytvorili obraz o terajšej trojdňovej  letnej aktivite.

PS: Nedá nám, aby sme necitovali nášho prezidenta ASSR Marcela Sedlačka, ktorý v našej e-mailovej  samaritánskej korešpondencii pred podujatím, pár dní pred tým, členom – samaritánom napísal: „… Ako som už písal, budeme sa snažiť zabaviť aj prácou, však nás už poznáte, ale iba toľko, aby nám zostalo dosť síl aj na zábavu. A aby sme sa po dvore mohli voľne hýbať, o kosenie trávy a všetkej buriny sa už postaral Tomáš Živčák, strávil tam celý deň a odviedol kus roboty. Patrí mu za to veľká vďaka….“. 

No, vďaka patrí aj všetkým zúčastneným, ktorí priložili ruku k spoločnému dielu.

Najnovšie články