Samaritáni pomáhajú v karanténnych strediskách

Na Slovensku sa zriaďujú karanténne strediská. Majú tu byť umiestnení obyvatelia, ktorí musia stráviť 14 dní v karanténe a nemajú inú možnosť. Asociácia samaritánov Slovenskej republiky sa tiež podieľa na správnom fungovaní centier.  

Samaritáni sa výraznou mierou podieľajú na prevádzke viacerých stredísk, napr. Gabčíkovo, Donovaly, Piešťany, Bardejov, Liptovský Ján. Ich úlohou je telefonicky zabezpečovať informácie záujemcom, ktorí by chceli nastúpiť do spomínanej karantény, príjem a následná registrácia prichádzajúcich, meranie teploty a zistenie zdravotného stavu, poučenie klientov o fungovaní centra a objasnenie pravidiel. Tiež majú na starosti vytváranie štatistík pre Ministerstvo vnútra. 

Samaritáni nemajú v kompetencii zabezpečovanie stravy, ale ak to bolo potrebné, pomáhali spočiatku správcovi aj s výdajom jedál. Všetci členovia sú riadne zaškolení a sú nonstop v pohotovosti. V centrách sa striedajú, ale pri akomkoľvek probléme sú všetci pripravení na rôzne situácie, ktoré môžu nastať. Mnohí z vás nevidia pozadie toho, čo všetko musia členovia v posledných dňoch zvládať. Karanténne strediská nie sú päťhviezdičkový hotel, ale všetci, ktorí sa podieľajú na ich fungovaní sa snažia robiť všetko, čo im podmienky dovolia. Všetky osoby, ktoré sa momentálne nachádzajú v karanténe a dodržiavajú stanovené pravidlá sú pre samaritánov veľkým potešením a aj týmto ľuďom patrí jedno veľké ĎAKUJEME. Dodržiavajte všetko, čo sa od vás práve vyžaduje, pretože to je to najlepšie, čo môžete v danej situácii spraviť.  

Najnovšie články