Renáta Penazzi: Príprave venujeme veľkú pozornosť

Dobrovoľný hasičský zbor – DHZ ASSR – Logistický špeciál je aj v roku 2024 zaradený do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov, vyplývajúc z Vyhlášky o hasičských jednotkách  na území Slovenskej republiky. Samaritáni vybudovali tento špeciálny tím na zabezpečenie núdzového ubytovania, stravy, pitného režimu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vrátane transportu zranených pre postihnuté obyvateľstvo a zasahujúce záchranné zložky.

DHZ ASSR – Logistický špeciál je nasadzovaný pri mimoriadnych udalostiach väčšieho rozsahu. Doposiaľ bol nasadený pri záplavách, lesných požiaroch, páde vrtuľníka, výbuchu plynu v bytovom dome a pod. A nato, aby si ASSR Logistický špeciál vedel čo najlepšie plniť svoje úlohy a bol vždy  v prípade núdze pripravený, je potrebná neustála príprava a vzdelávanie našich samaritánov. Jedno z takýchto stretnutí sa konalo v dňoch 21. – 22. júna vo Vzdelávacom a tréningovom centre ASSR v Plavči, predmetom ktorého bola revízia potrebnej techniky a výstroja, ako aj príprava materiálu, ktorý je potrebný pri záchranných a humanitárnych činnostiach. 

Pri tejto príležitosti sme sa obrátili na Mgr. Renátu Penazzi, generálnu sekretárku ASSR, aby nám poskytla viac informácií o tejto najnovšej aktivite:

Pani Renátka, ak hovoríme o samaritánskom logistickom špeciále, pripravujete sa azda na „výjazd“?

Áno, pripravujeme sa na výjazd a ako vidíš, príprave venujeme veľkú pozornosť. V čase mimoriadnej udalosti, resp. výzvy na zásah už priestor na prípravu nie je. Aby sme skrátili čas našej reakcie na výzvu na minimum, snažíme sa, aby bolo všetko vopred pripravené. Veľmi dobrým pomocníkom je zoznam potrebného vybavenia, ktorý je súčasťou štandardných operačných postupov, funkčná technika a najmä šikovné ruky dobrovoľníkov. 

Ak hovoríme o vašich aktivitách, a samaritáni zvyknú mať široký záber, mohli by ste niektoré, ktoré boli v poslednom čase, spomenúť? 

Veľká pravda! Široký záber činností však dáva zmysel len vtedy, keď poskytuje príležitosť čo najväčšiemu počtu dobrovoľníkov zapojiť sa do humanitárnej pomoci, sociálnych, projektových a vzdelávacích aktivít. 

Ak by som mala vymenovať niektoré z našich ostatných aktivít, v júni určite by to bolo:

 • vzdelávanie v oblasti poskytovania prvej pomoci. V máji a v júni  trénovali naši lektori príslušníkov polície a dobrovoľných hasičov najmä na použitie automatických externých defibrilátorov; 
 • veľmi dôležitý bol tréning modulu Euracare Flight and Shelter – Letecký evakuačný tím, kde nám svoje skúsenosti z aktuálnych misií prezentoval predstaviteľ Nórskeho MEDEVACu. Získali sme odpovede na naše otázky od tých najkompetentnejších, pretože súčasťou tréningu bolo užšie stretnutie predstaviteľov Európskej komisie, DG ECHO a ERCC, predstaviteľov Ministerstva vnútra SR (MV SR), Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Leteckého útvaru MV SR, JUH a samozrejme našej samaritánskej organizácie;
 • absolvovali sme tréning tímu Emergency Temporary Camp – Modul dočasného núdzového ubytovania – registrácie v spolupráci s HaZZ a talianskym tímom civilnej ochrany;
 • už tradične pomáhame stredným a základným školám a vlastne aj deťom v škôlkach zoznámiť sa s prácou záchranárov a teda robíme ukážky činnosti ASSR, vrátane minikurzov prvej pomoci pre školy;
 • neminuli nás ani zdravotnícke asistencie, projektové stretnutia v rámci projektov INFA, I-TEM, V4 a zároveň príprava dokumentácie na nové projekty.

máji sme mali opäť niekoľko kľúčových podujatí, ako: 

 • Prezídium Samaritan International a hlavne Samaritan International Forum v Kolíne nad Rýnom, na ktorom sa stretli predstavitelia 21 samaritánskych organizácii z 19-tich krajín;
 • v Budapešti sme školili v rámci programu SPHERE humanitárnych pracovníkov z Radu maďarských maltézskych rytierov;
 • pripravili sme dva medzinárodné projekty financované z fondu regionálneho rozvoja, z ktorých jeden je už schválený;
 • absolvovali sme projektové stretnutia v rámci projektov INFA, I-TEM, V4.

apríli medzi nosné aktivity ASSR patrili: 

 • stretnutie s ambasádorkou štátu Palestína na Slovensku, s jej excelenciou Safa Khaldi, s ktorou sme na seminári organizovanom palestínskou ambasádou diskutovali o zdravotníckych a humanitárnych potrebách v pásme Gazy, so zameraním na protézy končatín;  
 • priateľská návšteva v Nitre, kde sme spolu s pánom primátorom podpísali zmluvu o spolupráci pri mimoriadnych udalostiach;
 • druhý stupeň vzdelávania – kurz IC RRT (Induction Course Rapid Response Team), kde naša nová učebňa opäť praskala vo švíkoch. Dobrovoľníci, ktorí chcú byť členmi Jednotky rýchleho nasadenia (SkSRRT – Slovak Samaritan Rapid Response Team) absolvovali tento teoretický a praktický tréning.  

Medzi hlavnými aktivitami som nespomenula množstvo ukážok činností záchranárskych tímov v rámci ASSR na školách. Nespomenula som ani zdravotnícke asistencie, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou samaritánskeho života, rovnako ako ostatné projektové stretnutia v Kodani (Dánsko), Hamburgu (Nemecko), Bolzane, Neapole (Taliansko), Tetove (Severné Macedónsko), ale aj v ďalších krajinách – v Srbsku, Chorvátsku, Česku, Maďarsku, Rakúsku.

Zaiste medzi vaše aktivity patrí aj účasť na mnohých zahraničných projektoch, aktuálne ktoré sú to a čím sú pre vašu samaritánsku organizáciu dôležité?

Áno, spomínala som medzinárodné projektové stretnutia. Ide najmä o projekty:

 • I_TEM (Integrated digital Training in Emergency Management), projekt ktorý prináša digitálne vzdelávacie metódy do tréningového procesu v rámci civilnej ochrany; 
 • Medzinárodný projekt INFA sleduje od svojho začiatku jediný cieľ – vypracovať tréningový modul pre trénerov na výučbu prvej pomoci pre osoby so zdravotným postihnutím;
 • nový medzinárodným výskumný projekt POWERBASE, kde sa budú hľadať možnosti iných, než tradičných zdrojov energie pre tímy zasahujúce pri mimoriadnych udalostiach;
 • projekt s názvom „Spoločné protokoly na koordináciu zasahujúcich zložiek v krajinách V4“ (Joint coordination protocols of V4 first responders), na ktorý sa veľmi tešíme, pretože výsledkom by mali byť návrhy, ktoré zjednodušia komunikáciu medzi organizáciami v medzinárodnom prostredí;
 • schválenie EK (Fond regionálneho rozvoja), kde sme poslali aj ďalší návrh v rámci operačného programu EASI, ktorý sa týka sociálnej oblasti, respektíve prípravy dobrovoľníkov na prácu v sociálnej sfére. 

Je koniec júna, blížia sa letné mesiace, čo pre Vás a vašu organizáciu toto obdobie znamená?

Je to síce obdobie, na ktoré  ASSR neplánuje veľa aktivít, pretože dobrovoľníkom skôr nechávame priestor na oddych. Naša strešná organizácia Samaritan International však organizuje už tradičnú súťaž v poskytovaní prvej pomoci pre mladých samaritánov, na ktorom sa zúčastnia dva naše tímy – jeden tím reprezentujú žiaci druhého stupňa ZŠ, druhý študenti stredných škôl, ale o tom budeme určite informovať. Naplánovaný je aj jeden SPHERE tréning pre humanitárnych pracovníkov a zopár projektových stretnutí. Určite sa však stretneme kvôli poriadku v sklade alebo koseniu nášho veľkého dvora.

To, čo budeme riešiť ad-hoc, bude nasadenie členov modulu ECFS na letecké transporty na požiadanie Európskej komisie (DG ECHO). Prvé lety očakávame v priebehu mesiaca. Budeme o tom samozrejme informovať.

Takže, také pokojné leto… ;-)

Aké máte plány do budúcnosti? 

Aj naďalej sa budeme snažiť vytvárať našim milým dobrovoľníkom – členom ASSR priestor na sebarealizáciu, učenie sa novým veciam, cestovanie, spoznávanie nových ľudí, kultúr… Všetky naše aktivity však budú podriadené nášmu hlavnému cieľu – pomoci ľuďom v núdzi.

Máte ešte nejaké nevyslovené želanie, týkajúce sa vašej samaritánskej organizácie?

Nech sa spoločne dožijeme v zdraví a šťastí 20. výročia existencie ASSR, ktoré oslávime v budúcom roku. Veľmi by som si želala, aby sme mali stále dostatok viery, sily, nadšenia a odhodlania na plnenie úloh, ktoré stoja pred nami. Budeme si držať palce, aby sme to všetko zvládli s ľahkosťou a cťou. Viem, že to máme vo svojich rukách.

Najnovšie články