4.1 Príloha č. 1 - Prevadzkova budova ASSR_PLAVEC_rekonstrukcia strechy