História

Míľniky na samaritánskej ceste

Vznik organizácie

História organizácie sa píše od roku 2005, kedy sa myšlienku samaritánstva na Slovensku rozhodla rozšíriť skupina podtatranských lekárov, združených v spoločnosti EMERGENCY MEDICAL SERVICE – EMS, s.r.o.

Stimul k tomu dali rakúski samaritáni, s ktorými prebiehala už v tejto dobe úzka spolupráca. Hneď na začiatku bola snaha nadviazať kontakt so zastrešujúcou samaritánskou organizáciou Samaritan International – SAINT (dnešné SAM.I.), ktorá tento proces uvítala a všemožne ho podporovala.

Dňa 12. augusta 2005 bola organizácia zapísaná do registra občianskych združení, pod názvom Asociácia samaritánov Slovenskej republiky. Na začiatku bola vedená Prípravným výborom, v zložení: MUDr. Ján Hencel, MUDr. Ján Jedinák, MUDr. Marián Maďar a MUDr. Marcel Sedlačko.

Prvé školenia

Už v roku 2006 sa členovia zúčastnili školení projektových tímov v Lotyšsku a Litve a po vzore a pod vedením členov rakúskeho samaritánskeho zväzu Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs, menovite pánov Ralpha Ebharta a Josefa Rienera, začali budovať slovenskú časť medzinárodnej Jednotky rýchleho nasadenia, pod názvom Slovak Samaritan Rapid Response Team.

Pre myšlienku samaritánstva sa v tomto období podarilo nadchnúť i Mgr. Renátu Zichovú (dnes Penazzi), v tom čase ešte prednostku Obvodného úradu v Starej Ľubovni, ktorá sa ihneď zapojila do práce a po skončení svojho pôsobenia vo funkcii sa začala venovať práci pre ASSR, vo funkcii predsedu, neskôr generálneho sekretára, naplno a postupne začala okolo seba združovať ľudí, ktorých táto myšlienka oslovila a tak sa postupne centrum činnosti presunulo do Starej Ľubovne.

Hlavné ciele

Od začiatku budovania organizácie jej hlavnými cieľmi bolo vytvorenie spomínanej SkSRRT, schopnej zasahovať doma i zahraničí, samostatne alebo spoločne s rakúskymi kolegami. Druhou oblasťou pôsobenia bola sociálna činnosť, predovšetkým starostlivosť o osamelo žijúcich seniorov, formou projektu Domáceho tiesňového volania.

Postupne sa činnosti asociácie profilovali do už vyššie spomenutých a pripojili sa činnosti vzdelávacie (asociácia je držiteľom európskej akreditácie k vykonávaniu 8, 12 a 16 hodinových kurzov prvej pomoci), vytvoril sa postupne vlastný systém vzdelávania jednotlivých tímov a modulov.

Medzinárodné cvičenia

Asociácia pokračuje v budovaní záchranných tímov a modulov, viaceré na medzinárodnej úrovni a zapája sa do medzinárodných projektov, spoločne s podobne zameranými zahraničnými organizáciami.

Systém teoretického a praktického vzdelávania členov asociácie je doplnený medzinárodnými cvičeniami, ktoré sa konajú na Slovensku alebo v zahraničí a ktorých sa okrem členov asociácie, jednotlivých modulov a tímov, zúčastňujú zložky Integrovaného záchranného systému, zložky MV SR a CO, ako aj medzinárodné samaritánske jednotky, predovšetkým z Rakúska, Talianska, Nemecka.

I. medzinárodná samaritánska misia Haiti 2010

Po ničivom zemetrasení, ktoré postihlo 12. januára 2010 najchudobnejšiu krajinu Južnej Ameriky a zabilo 250 až 300 tisíc obyvateľov, rakúski a slovenskí samaritáni vyrazili na svoju prvú spoločnú misiu. V dňoch 24. januára až 19. februára poskytovali neodkladnú zdravotnú starostlivosť v provizórnych táboroch obyvateľom, ktorí prišli o svoje domovy. Vo veľmi skromných a improvizovaných podmienkach, pomáhali ošetrovať a liečiť úrazy a choroby miestnych obyvateľov. Počas 24 dní intenzívnej práce ich ošetrili až 2 200. Skúsenosti, ktoré tak získali boli neoceniteľným prínosom pre ďalší rozvoj organizácie a ich členov.

II. medzinárodná samaritánska misia Filipíny 2013

8. novembra 2013 postihla Filipíny obrovská katastrofa, keď sa ňou prehnal najničivejší tajfún v dejinách. Spôsobil tisícové straty na životoch, zničené obydlia a obrovskú humanitárnu katastrofu. 14. novembra odletel na Filipíny rakúsko – slovenský samaritánsky prieskumný tím, aby pripravil pôdu pre nasadenie zdravotníckeho tímu, ktorý do zničenej krajiny odletel 21. novembra. V Bogo City na ostrove Cebu následne 12 dní pôsobil, spoločne so zástupcami nemeckej humanitárnej organizácie Lands Aid na nádvorí miestnej nemocnice, v stanoch, ktoré tu zanechala Izraelská vojenská poľná nemocnica, ktorá tu bezprostredne po katastrofe pôsobila dva týždne a poskytovala najvyššiu úroveň zdravotnej starostlivosti. V nasledujúcich dňoch 4 lekári, záchranári, farmaceuti a ďalší podporný tím poskytovali primárnu zdravotnú starostlivosť a ošetrili za to obdobie 1 870 pacientov.