Členov ASSR školili v Košiciach

V termíne od 28. do 29. marca sa členovia Asociácie samaritánov Slovenskej republiky (ASSR) zúčastnili školenia pre trénerov PSEA (Protection from sexual exploitation and abuse) v Košiciach.

Pod názvom „Prevencia pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním“ ho viedla Anna Turus (Inter-Agency Coordination Officer) a záštitu prevzali organizácie UNHCR a UNICEF. Školenie bolo súčasťou Medziagentúrneho akčného plánu reakcie na príchod utečencov z Ukrajiny (RRP- Regional Refugee Response Plan For the Ukraine Situation).

POMOCOU JE I VZÁJOMNÁ SPOLUPRÁCA

Podľa Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním to nadobudlo znepokojujúce rozmery na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni, najmä pri zohľadnení zvýšeného používania informačných a komunikačných technológií (IKT), a že predchádzanie takémuto sexuálnemu vykorisťovaniu a sexuálnemu zneužívaniu a boj proti nim vyžaduje medzinárodnú spoluprácu.

S EMPATICKÝM PRÍSTUPOM

Naši členovia dostali informácie o základných štandardoch humanitárnych organizácií pri téme sexuálneho vykorisťovania a zneužívania, ktoré pripravilo OSN a ktoré majú dodržiavať humanitárne a všetky ostatné organizácie, s ktorými prichádzajú do styku
a pôsobia v oblasti pomoci ukrajinským utečencom. Získali inštrukcie, ako k takejto téme pristupovať, reagovať a postupovať pri riešení, nahlasovaní a vyšetrovaní týchto trestných činov v rozmedzí Bulletin-u generálneho tajomníka OSN.

Sme si vedomí toho, že táto téma je veľmi citlivá a bolestivá, no zároveň aj preto sme sa rozhodli byť jej súčasťou a pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú správnym a etickým spôsobom.

„Všetkým formám násilia možno predchádzať. Žiadne násilie páchané na deťoch nie je ospravedlniteľné.“ (https://detstvobeznasilia.gov.sk/)

 

Najnovšie články