Samaritáni otvorili Letné vzdelávanie zamestnancov DSS Giraltovce

Dnes v Domove sociálnych služieb v Giraltovciach začalo Letné vzdelávanie zamestnancov DSS.V jej histórii ide o pilotný projekt, ktorého cieľom je zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov a ich potenciál, naučiť ich nevyhnutným zručnostiam, vedomostiam, ktoré súvisia s ich pracovnou náplňou, zodpovednosťou a kompetenciami, a v neposlednom rade zvýšiť aj  ich motiváciu.  Viac sa dočítate na: