Návšteva Renáty Penazzi v Giraltoviach je dôkazom záujmu ASSR o malé regióny

Samaritáni sa „zbližujú“ i s dobrovoľníkmi z menších miest a obcí, o čom svedčí i návšteva generálnej sekretárky Asociácie samaritánov Slovenskej republiky (ASSR) Renáty Penazzi v Domove sociálnych služieb (DSS) v Giraltovciach. Potvrdila, že majú záujem spolupracovať s inštitúciami na východe Slovenska. Teoretik John Adair raz povedal, že: „Radosť z harmonickej spolupráce s malými skupinami […]

Členovia ASSR absolvovali školenie v rámci projektu Sphere

V Žiline sa začiatkom februára stretli samaritáni na významnom podujatí, ktoré bolo zamerané na vylepšenie, zefektívnenie a skvalitňovanie  humanitárnej činnosti. Svet je plný prírodných katastrof, vojen a teroristických útokov. Svedčia o tom aj posledné smutné udalosti vo svete – na Ukrajine, v Turecku a v Sýrii. Výsledok toho všetko (prírodných katastrof, vojen a teroristických útokov) […]

Počas Zimného stretnutia ASSR samaritáni potvrdili dôležitosť svojich aktivít v spoločnosti

„Niekedy aj malá pomoc dokáže niekomu druhému zmeniť život.“ Asociácia samaritánov Slovenskej republiky (ďalej len „ASSR“) je dobrovoľné združenie ľudí dobrej vôle, ktorých cieľom je pomáhať všetkým ľuďom v núdzi v duchu tradícií samaritánstva a v kontexte medzinárodného samaritánskeho hnutia, bez ohľadu na ich národnú, rasovú, náboženskú, politickú alebo inú príslušnosť. Ako povedala generálna sekretárka ASSR, Mgr. […]